Doktor

Před několika dny přišel Norbertovi domů branecký dotazník. Současně s ním měl Norbert odevzdat i lékařský posudek své doktorky. Norbert z toho velkou radost neměl, i když za vojáka by se hodil. Právě mu končí poslední ročník na sportovní střední škole, díky které se rozhodně za sebe stydět nemusel. Matička příroda mu nadělila vysoké, štíhlé tělo, hnědé oči a téměř bílé blond vlasy. Na škole si zase zlepšil postavu, která nyní přetékala pevnými, ale pružnými svaly. Na svých 17 let má opravdu velmi hezkou postavu. Když byl Norbert na plovárně, neunikly mu obdivné pohledy dívek a žen, ale i leckterých mužů. Zatímco obdiv žen mu sice lichotil, ale nijak zvlášť ho nevzrušoval, při pohledu mužů na své tělo se cítil nejistý a nesvůj. Nelze ovšem říct, že by se snad nějak styděl, to ne. V létě chodil na nuda pláž a v zimě do solária, kde se nenuceně opaloval nahý.

Za dva dny přišel do čekárny své lékařky. Bylo už odpoledne a nevěděl, zda ho doktorka přijme. Ovšem když zaklepal, dveře se otevřely a nějaký mladý člověk ho pozval dál. Norbert ho svým okouzlujícím úsměvem zaujal, takže než stačil něco říct, Norbert už vyklopil, proč přichází a ptal se, jestli je tam paní doktorka. Onen mladík mu s politováním sdělil, že už ne, ale jestli chce, tak ho může prohlédnout sám. Je čerstvě dostudovaný doktor a vykonává praxi právě zde, na dorostovém oddělení. Dodal ještě, že mu může říkat Michal, protože není o moc starší (bylo mu 24 let). Norbert chvíli uvažoval, ale pak souhlasil a následoval Michala do ordinace. Tam si Michal vytáhl jeho kartu a vyžádal papíry od vojáků. Norbert si mezitím odložil oblečení, takže když Michal skončil, byl Norbert v triku a džínách. Požádal ho, aby si sundal jen triko a změřil mu tlak.

Poté k němu přistoupil se stetoskopem. Pomalu přitiskl chladivý konec na Norbertovu klenutou hruď. Uslyšel silný buchot jeho srdce. Tep se mírně zrychloval, jak Michal přikládal studící kov na jeho bradavky a stěny prsou. Pak ho otočil a vyšetřoval zezadu. Norbertovo srdce už mezitím bušilo jako při běhu a také jeho dech se mírně zrychlil. Norbert sám si to neuměl vysvětlit, věděl jenom, že mu to není nepříjemné. Pak Michal vzal krejčovský metr a změřil mu obvod hrudníku. Přitlačil ho na zem do kleku a změřil mu obvod hlavy. Všechny údaje si zapsal a obrátil se k Norbertovi: "Svlékni se do spodního prádla, prosím."

Norbert si odložil i džíny a stál před Michalem jenom v bílých sportovních slipech. Michal přejel pohledem po tom mladém těle a velmi se mu líbilo. Jeho nádherný hrudník a tvrdé ploché břicho už viděl. Viděl i jeho široká záda a příjemný obličej. Nyní mohl vidět také nohy, na kterých byly vidět hrající svaly, vytrénované hodinami běhu. Podle vybouleniny v rozkroku Michal odhadl, že ani po mužské stránce nemá zřejmě Norbert vadu. Překvapilo ho pouze, že je Norbert velmi zarostlý. Nemínil tím hlavu, na které nosil krátký sestřih na hrubého ježka, ale jeho tělo. Hruď byla pokryta jemnými a světlými, zato však hustě rostoucími chloupky, které se zužovaly směrem dolů, kde od pupíku vedla silná čára chlupů k rozkroku. Tam se opět rozrostla na velice bujnou houštinu, která se skrývala za bílou látkou slipů. Z nich vyčnívaly chloupky do stran a rozbíhaly se dále po stehnech a lýtkách. Michal se ještě chvíli kochal, zatímco Norbert klidně stál. Pak ho nasměroval k lékařské váze. Zde ho zvážil a pomocí měřidla změřil jeho výšku. Pak provedl ještě několik úplně zbytečných měření, jenom aby se mohl Norberta dotýkat při upravování jeho polohy.

Po zanesení čísel do dotazníku Norberta položil na lůžko. Norberta zastudilo voskované plátno a na celém těle mu naskočila husí kůže. Michal k němu přistoupil a začal ho prohmatávat s obligátními otázkami: "Bolí? Ne? A tady?" Norbert jenom vrtěl hlavou, protože byl zdravý jako řípa. To bylo Michalovi brzy jasné taky, ale ten kluk se mu líbil, takže pokračoval dál. Následovalo procvičení nohou, kdy mu nohy bez problémů dal až k hlavě, aniž by ucítil nějaký odpor. Norbert měl prostě ohebné a pružné tělo. Podrobně nohy prohmatal také a shledal, že jsou to učebnicové příklady naprosto zdravých končetin.

Pak Michal Norberta nevinně požádal: "Sundej si slipy." Očekával, že hoch sebou cukne nebo nebude souhlasit, protože i slepému by bylo zřejmé, že alespoň polovina vyšetření byla úplně zbytečná. "Norbert to asi považuje za nějakou hru," uvažoval Michal, když si Norbert bez problému přetáhl přes nohy svoje slipy a odnesl je ke hromádce svého oblečení. Dal tak Michalovi možnost pozorovat jeho tělo v pohybu. Pevný hladký zadeček se napínal při každém kroku a když se Norbert vrátil, aby si opět lehl, Michalův pták stál v kalhotách. Nebylo divu, Norbertův úd byl přiměřený ke svému pánovi - mladý, opálený, dlouhý a silný. Pod ním se houpaly dvě kulky, hustě ochlupené a nalité semenem. Norbert ulehl, tentokrát si ale založil ruce za hlavu a pozoroval Michala. Ten s profesionální tváří a neprofesionálním chtíčem zkoumal, zda se na penisu a varlatech nevyskytuje nějaká chybička. Stáhl předkožku a očima i prsty zjišťoval, zda je žalud dokonale hladký a zdravý. Také celý pyj bylo nutné prozkoumat a prohlédnout. Pak přesunul svoji pozornost na kuličky. Potěžkal je a ucítil, že jsou plné horkého mlíčí. Protože ho trošku zklamalo, že se Norbertův pták při prohlídce nepostavil, zmáčkl silně jeho koule. Norbert vykřikl: "Au!" a jeho tělo se vzepjalo. "Copak, bolí?" ptal se naoko udiveně Michal. Norbert přikývl a opatrně si sedl. Michal vzal kus plátna a namočil ho do studené vody. Citlivě nadzvihl Norbertovy kuličky a opatrně pod ně položil chladivou látku. Ta brzy zahnala bolest, což Norbert kvitoval vděčným pohledem.

Michal se postavil a vážně se na Norberta podíval. "Nejsem si moc jistý, tvoje tělo se špatně prohlíží kvůli těm chlupům," prohlásil potom. "Dá se s tím něco dělat?" ptal se Norbert. "No, leda bych tě musel úplně vyholit," navrhl Michal a rychle se na Norberta podíval. Ten chvíli uvažoval a potom zdráhavě souhlasil. Michal vzal ze skříně strojek na stříhání vlasů a zhruba odstranil všechny chloupky - z prsou, podpaží, rozkroku a nohou. Pak vzal svůj holící strojek a práci dokončil. Norbertovo oholené tělo teď víc připomínalo chlapce než muže a zlatě svítilo v paprscích zapadajícího slunce. Norbert si uvědomil, že je dávno po pracovní době a nikdo tady již není, ale prozatím ho to vše bavilo. Michal si nyní navlékl rukavice a mnohem podrobně si hrál s jeho mladým hladkým tělem. Když Norbert na sobě ucítil neživou gumu, jeho postava se napjala. Teď ucítil opravdové vzrušení a k Michalově velké radosti silně ztopořil. Když se mu jeho pták postavil, pocítil Norbert poprvé také jiný cit - stud. Styděl se před cizím mužem nahý a topořící, proto stydlivě přikryl rozkrok rukami. Moc mu to nepomohlo, špička penisu stále vykukovala ven.

"Teď můžeme začít s opravdovou prohlídkou," řekl spokojeně Michal. Postavil sedícího Norberta a otočil ho zády k sobě. Pak ho předklonil a rukama zapřel o lehátko. Norbert teď měl vystrčený zadek do prostoru a čekal, co bude dál. Jeho obvyklá suverenita se zase vrátila a v očích měl opět svůj mírně ironický výraz. Když se ohlédl přes rameno, uviděl Michala, jak lékařskou vazelínou mastí skleněnou trubičku, asi dva centimetry v průměru. Michal k němu přistoupil, levou rukou mu roztáhl půlky a pravou opatrně zatlačil trubičku dovnitř. "To je odběr stolice," prohlásil a nelhal. Ovšem při odběru se trubice hned vytáhne a uzavře, kdežto Michal ji zasunoval dovnitř a zase ven, což zdůvodňoval nutností reprezentativního vzorku. Když si dost vyhrál, vytáhl ji ven a připravil k rozboru do laboratoře. Pak vzal dlouhou tenkou umělohmotnout hadičku. Postavil Norberta do pozoru a ukázal mu ji. "Protože ti stojí ocas," řekl, "musím ti odebrat moč jinak." Hadičku namazal a pomalu ji zasouval dovnitř Norbertova údu. Druhý konec hadičky ústil do kádinky. Po asi dvaceti sekundách velmi pomalého zasouvání dovnitř Michal narazil na svěrač měchýře. Jemně, ale vytrvale na něj zatlačil a sval povolil. Trubičkou začala protékat horká a žlutá moč, která naplnila takřka celou kádinku. Michal odebral vzorek pro laboratoř a zbytek vylil.

Pak se Norberta podíval zcela vyzývavě a řekl: "Teď chci vzorek semene." Norbert čekal zase nějakou hadičku, ale Michalova pohledu pochopil, co se od něj požaduje. Norbertovi sice nevadilo ukazovat se nahý, ale před nikým ještě neonanoval. Nechtěl ale pokazit slibně se rozvíjející večer (ačkoliv pořád ještě nevěděl, jak to vše skončí), takže se otočil zády k Michalovi a začal si stahovat předkožku. Michal ho ale uchopil za ramena a něžně položil na lehátko. Norbert se uvolnil a opět si založil ruce za hlavou. Díval se na Michala, který mu roztáhl nohy. Pod jeho zadek dal několik polštářů, takže Norbertův pyj trčel do pokoje jako stožár na kopci. Michal si klekl mezi jeho nohy, obličejem k Norbertovi. Vedle lehátka položil zkumavku na sperma a uchopil Norbertův horký ocas. Začal ho pomalu honit. Norbert si ho výsměšně prohlížel, což Michala dráždilo. Už předtím toho sebejistého mladíka vyvedl z míry, když mu zmáčkl vajíčka. Teď začal pravou rukou tahat za předkožku, až Norbert sykal bolestí. Levačkou začal lechtat jeho kuličky, které se v šourku nejprve stáhly, ale pak opět klesly k jeho gumou obaleným prstům. Z toho, jak sebou Norbert házel, Michal usoudil, že je zvlášť vzrušivý na svých míčcích. Norbert ucítil známě křečovité stahy břicha, které znamenaly předzvěst orgasmu. Proto zašeptal: "Už budu." Michal vzal zkumavku a přitiskl ji k dírce v žaludu. Po několika pohybech rukou už do ní stříkalo bílé, horké semeno. Michal přidal zkumavku k ostatním laboratorním vzorkům a pozoroval Norberta, jak klidně leží na lůžku. Jeho ocas již zvadl, ale zdálo se, že by přežil ještě jeden výstřik.

Michal obrátil Norberta na břicho, takže nyní vyčníval nahoru Norbertův zadek. Norbert ležel nyní celý uvolněný po orgasmu, čehož chtěl Michal využít k jedné formě dráždění, kterou už několikrát viděl, ale nikdy nezkusil. "Podívám se, jestli nemáš hemoroidy," oznámil. Bohatě pomazal Michalův konečník a s uspokojením shledal, že otvor je velmi široký. Pak si vazelínou hojně namazal i ruku. Strčil do konečníku jeden prst a začal uvnitř jemně hladit stěny svěrače. Ten se brzy uklidnil a uvolnil. Dírka se stále více rozšiřovala, takže se do ní vešly postupně tři prsty. Ty i nadále zvětšovaly zadní branku do ráje a nakonec se Michalovi povedlo to, o čem snil. Jeho ruka hladce zajela dovnitř až po zápěstí. Norbert se konečně vzpamatoval a pochopil, co se děje. Jeho prdelka se sevřela, ale Michalovu ruku ven nedostala. Ten mezitím pokračoval v rejdění uvnitř. Nahmatal močovou trubici i smyčkovité ohnutí střeva. Při tomto průzkumu jeho prsty stále silněji vzrušovaly Norberta, jehož čurák byl opět pevný jako skála. "Chtěl bych se otočit," poprosil Norbert. Michal opatrně sevřel ruku uvnitř zadku v pěst a pomáhal Norbertovi na záda. Při tomto pohybu shodil Norbert polštáře na zem, takže nyní musel ležet jenom na rukách a nohách ve vzduchu. Michal opět otevřel ruku a dál, milimetr po milimetru vnikal dovnitř. Norbert sebou vrtěl a Michal ho okřikl: "Nevrť sebou! Kdyby ses prudčeji pohnul, mohly by ti moje prsty prorazit střeva. Na to se umírá." Vystrašený Norbert opět ztratil svoji jízlivost a poslušně poloseděl, pololežel v nepohodlné pozici. Michalova ruka pokračovala v pohybu a Norbert, když ucítil silný tlak, se vyhnul do nádherného oblouku. Michalovi neušlo toto nádherné vzepjetí, proto pravačkou kroužil stále v konečníku a levačkou hladil vypjaté tělo. Pak Norbert trochu povolil a Michalova ruka zajela dovnitř až po loket. Teď už Norbert hluboce dýchal, protože vzrušení bylo nesnesitelné. Michal pochopil, že tuto pozici Norbert neudrží dlouho, takže opět vytahoval svoji ruku. Ven to šlo rychle a za chvíli se Norbert vyčerpaně zhroutil na lůžko.

Když se Michal vrátil od umyvadla, kde se očistil, uviděl, jak si Norbert honí ptáka. Rychle k němu skočil a pleskl ho přes ruku. "Ještě nám zbývá jeden test - ohebnost páteře." Posadil ho a široce odtáhl od sebe nohy. Pak začal Norberta pomalu sklánět kupředu. Norbertova hlava se blížila k jeho rozkroku a Norbert viděl, jak se jeho penis tyčí vzhůru. Ještě pár centimetrů zbývalo, aby se ústa dotkla žaludu, když se zarazil. Ať se snažil sebevíc, nedokázal se ho dotknout. Michal ovšem pomohl. Mírně zatlačil a Norbertův penis vklouzl do jeho úst. Michal si dřepl vedle a pozoroval, jak se Nobert hbitě kouří. Jeho penis se objevoval a zase mizel v jeho ústech. Pak Michal změnil pozici a lehl si před něj. Vzal do úst jeho varlata a jemně je olizoval. Norbert zase rychle kouřil svůj úd. Uplynulo hezkých pár minut, než Norbert poprvé ochutnal semeno a poprvé také svoje vlastní. Vypustil unaveného ptáčka ze svých úst a přímo před sebou uviděl Michalovu tvář, který dokončil laskání jeho míčků. Dal mu francouzský polibek a ucítil zbytky Norbertova spermatu i ve svých ústech.

Když si Norbert odpočinul, rychle na sebe hodil věci. Rozloučil se s Michalem, ale ten ho zavolal zpátky. "A platit bude kdo?", zeptal se a významně ukázal na svůj rozkrok. Norbert štiplavě odpověděl, že pojišťovna, ale jeho vzrušené bradavky pod přiléhavým trikem ho prozradily. Klekl si a rozepnul Michalův poklopec. Vytáhl nadrženého ptáka a několika mrštnými pohyby jazyka ho udělal. Do úst mu vytrysklo obrovské množství spermatu, div nestačil polykat. Pak se oba upravili. Michal mu ještě připomněl, ať se zastaví pro výsledky. Nakonec si slíbili, že se ještě potkají. Norbert si pak k odvodu donesl výborný lékařský posudek, ale protože šel na civilku, v uniformě nechodil. Na civilce byl přidělen do nemocnice, kde ke svému překvapení zjistil, že jeho nadřízeným je Michal. Ten byl překvapen taky a po roce se Norbert přestěhoval k Michalovi domů.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Taťka

Ve vaně