Na oltáři

"A to jsi něco jako farář?" zeptal se osmnáctiletý student Nick svého o dva roky staršího spolužáka Dericka. Oba právě kráčeli z přednášky o náboženstvích předkřesťanských civilizací. Derick se právě Nickovi přiznal, že je knězem Es-Taky, jednoho z mnoha bůžků dnes již zapomenutého společenství. Nick samozřejmě vyzvídal podrobnosti, protože si nedokázal svého kamaráda a spolubydlícího představit jako nějakého muže v kutně pohrouženého do modliteb.

Nick byl asi metr osmdesát vysoký blonďák s hnědýma očima. Mnohem raději trápil své tělo v posilovně nežli mozek ve škole, ale byl to od povahy mírný a hodný hoch, takže respektoval přání své rodiny, aby se stal absolventem univerzity. Když hledal ubytování, oslovil ho modrooký mládenec s nakrátko střiženými černými vlasy. Nick zatím stále nevěděl, zda ho více přitahují muži nebo ženy, ale onen zhruba o dvacet centimetrů vyšší hoch se mu zdál sympatický, takže se rychle dohodli na podmínkách ubytování v kolejním pokoji.

S Derickem se postupem času velmi spřátelil. Věděl i o jeho horších stránkách, mezi které patřila zejména jeho agresivita, ale naučil se mu včas ustupovat. Jejich neshody tak obvykle končily tím, že Nick všechny Derickovy argumenty odkýval a myslel si svoje. Přísně vědecky vzato, ačkoliv byl Derick vytrénovaný atlet a jeho pevné a pružné svaly vzbuzovaly respekt (a Nickovu touhu, když svého přítele někdy zahlédl ve sprše), na Nickovo vymakané tělo by ztěží stačil.

"Jak se to vezme, můj nejdražší," odpověděl s mírným úsměvem Derick. Nicka vždy oslovoval "můj nejdražší", ale Nick nevěděl, zda to myslí jen žertem, či zda se Derickovi Nick také líbí. "Sloužím svému bohu a pořádám obřady na jeho počest," pokračoval pak. "Obřady? A jaké?" vyzvídal Nick. "To bys chtěl vědět, co?" škádlil ho Derick. "Chtěl bych to někdy vidět," rezolutně prohlásil Nick. "Někdy chceme věci, kterých potom litujeme," pousmál se tajemně Derick. "Opravdu bys chtěl navštívit náš chrám?" "Náš? To jako tvůj a toho boha?" "Ne, je nás více. Já jsem hlava tohoto bratrstva, ale je nás několik."

Nick uvažoval nad tím, co mu Derick řekl. "Asi je na tom Es-Takovi něco zvláštního, když ho uctívá tolik lidí," uvažoval Nick, "měl bych to zkusit." Derickovi podezřele zacukaly koutky úst - bez problémů totiž četl Nickovy myšlenky. "Tak to zkus," navrhl svému příteli. Ten na něj vyvalil oči: "Jak víš, na co myslím? Ty mi čteš myšlenky?" "Tak trochu to umím," skromně prohlásil Derick. Nickova zvědavost byla napnuta na maximum a Derick věděl, že vyhrál.

"Chtěl bych se nějakého obřadu zúčastnit. Bylo by to možné?" požádal Nick. "Ale samozřejmě," usmíval se lišácky Derick, "ale jsi si opravdu jistý, že to chceš?" "Jsem, kdy budu moci přijít?" ptal se nedočkavý Nick. "To ti řeknu brzy, velmi brzy," slíbil Derick a v očích se mu ďábelsky blýskalo, "jen abys toho později nelitoval..." Pak se rozloučil a odešel směrem ke knihovně, zatímco zamyšlený Nick zamířil do své oblíbené posilovny.

V šatně se převlékl. Na sebe si vzal své oblíbené elastické trenky a bílé lycrové tílko. Spokojeně se prohlédl v zrcadle; měl opravdu hezky vyrýsovanou postavu, kterou jeho oblečení jen zvýrazňovalo. Pozdravil se s ostatními cvičenci a začal své obvyklé kolečko. Zvedání činek a podobná bohulibá činnost mu vystačila asi na hodinu. Potom se osprchoval a pomalu se loudal na kolej. Soumrak všude vykouzlil tajuplné stíny a Nick mimoděk zrychlil, protože se mu tma okolo něj pranic nelíbila. Pak za sebou zaslechl kroky.

Ty se blížily a blížily, až najednou byly těsně za ním. Prudce se otočil a... "Jé, to jsi ty," oddychl si, když uviděl Derickovu tvář, "málem jsem se tě lekl." "Skutečně?" přistoupil k němu Derick tak blízko, že cítil jeho vodu po holení. Cosi v jeho hlase ho varovalo. Najednou chtěl běžet někam pryč, hodně daleko od svého spolužáka, který mu najednou připadal tak cizí a nebezpečný. Ale bylo již pozdě. Temnota okolo najednou pronikla do jeho mysli. Chtěl utéct, ale nebylo kam, chtěl křičet, ale sevřené hrdlo nevydalo ani hlásek. Poslední, co jeho oči spatřily, byly Derickovy ruce zářící podivným svitem.

Vzbudil ho podivných chlad na jeho pokožce. Otevřel oči a hleděl na černý strop s podivnými symboly. Chtěl otočil hlavu, ale nešlo to. Poté zaznamenal, že je úplně nahý. A také to, že se ho někdo dotýká nějakým kovovým nástrojem. Vzápětí poznal, že ten nástroj je břitva a právě nyní zbavuje ochlupení jeho nohy. "Pomoc," pokoušel se vykřiknout, jenže jeho tělo ho neposlouchalo.

"Co bys rád, můj nejdražší," ozvalo se těsně za jeho hlavou. Pak se do jeho zorného pole dostala Derickova tvář. "Aha, ty se divíš, proč se nemůžeš hýbat," šklebil se jeho (snad stále ještě) přítel. "Je to takové malé kouzlo, které znehybňuje člověka. Nic nebezpečného. Ale asi bys rád viděl, co s tebou provádíme, že?" S těmito slovy nadzdvihl jeho hlavu. Nick uviděl asi patnáctiletého chlapce v bederní zástěrce, jak opatrně holí jeho nohy. Hned zaznamenal, že kromě vlasů a obočí na sobě už nemá jediný chloupek.

"Co to znamená?" pomyslel si zuřivě. "Chtěl jsi se přece zúčastnit našeho obřadu, ne?" odpověděl Derick na Nickovu nevyslovenou otázku, čímž dokázal, že umí číst myšlenky víc než jen trochu. "Musíš být před naším bohem čistý stejně jako my. Vidím, že Jimmy už skončil," řekl Derick a pohybem ruky poslal chlapce pryč. "Jestli mi slíbíš, že budeš hodný, tak z tebe to kouzlo sundám." Nick signalizoval, že ano, že bude hodný, jen ať už se může hýbat.

A najednou to šlo. Nick se pomalu posadil. Jeho tělo neslo stopy po holící pěně a on sám nyní seděl na kamenném stole uprostřed tmavé místnosti, kterou osvětlovaly pouze pochodně na stěnách. Kupodivu zde bylo teplo, i když nebyl vidět žádný zdroj tepla. Teprve když se postavil, ucítil, že podlaha je vyhřátá. "Ano, moji předchůdci zabudovali vytápění přímo do podlahy, chtěli, aby se tady všichni Es-Takovi služebníci cítili dobře. Na svou dobu byli pokrok..."

Nedopověděl, protože se na něj Nick vrhnul. Vzápětí se ale s bolestivým výkřikem skácel k zemi. "Opatrně, můj nejdražší, nechci, aby sis ublížil. Ten žár, který zaplavil tvé tělo, jsem vyvolal já. Jestli nebudeš poslouchat, zopakuji to," upozornil ho Derick. "Dobře, dobře, už jsem v klidu. Co se mnou chceš dělat?" "Budeš hostem našeho obřadu. Bude se ti moc líbit, uvidíš," pohladil ho po vlasech Derick. Bylo to poprvé, co se ho takto dotknul.

"Nyní se půjdeš umýt. Jimmy!" zavolal Derick. "Ano, Ctihodný," přiběhl ihned mladík, který Nicka oholil, a poklekl před Derickem. "Odvedeš našeho hosta do lázně a pomůžeš mu s koupelí," přikázal Derick. "Jak poroučíš, Ctihodný," uklonil se chlapec. Pak přistoupil k Nickovi, opatrně ho vzal za ruku a vedl za sebou. Ten se nebránil; předpokládal, že Derick a jeho přívrženci jsou všude kolem a určitě by se jim nelíbilo, kdyby utekl.

Šli po chodbě, která byla osvětlena pochodněmi podobně jako místnost, kde Nick přišel o své ochlupení. Plameny tančily po stěně i po osmahlých zádech jeho průvodce. "Jak jsi se sem dostal?" zeptal se ho Nick. Hoch neodpověděl, jen se plaše usmál a bázlivě se rozhlédl kolem. "Rozumím, i stěny mají uši," zabručel si spíše pro sebe Nick. To už ale Jimmy otevřel dveře a s úklonou ho zval dovnitř.

Uvnitř byla pouze velká vana umístěna přesně uprostřed místnosti. Stěny byly opět bohatě zdobeny. Na stropu si pak povšiml symbolu, který viděl již v "holírně". Byla to zvláštní kombinace čar. Když se otočil zpět k chlapci, uviděl ten samý symbol i na jeho bederní roušce. "Toto je váš znak?" zeptal se. Hoch se opět plaše pousmál, tentokrát ale nesměle přikývl. "Ty se mnou nesmíš mluvit, že?" pochopil Nick. Mladík přikývl. "No dobře," rezignoval Nick, "co teď? Mám se vykoupat?"

Jimmy opět přikývl. Nick si tedy vlezl do teplé vody. Příjemně voněla. Jeho průvodce si bez jakéhokoliv studu sundal svou zástěrku a vzápětí do lázně vstoupil i on. Jeho hladké štíhlé tělo bylo opáleno po celém svém povrchu a samozřejmě ani ono nebylo "znečištěno" jediným chloupkem. Jeho ruce potom jemně začaly mýt jeho tělo. Bylo vidět, že už má své zkušenosti. Přestože Jimmyho ruce nakonec zamířily i na jeho rozkrok, neměl Nick erekci. Docela ho to překvapilo, tenhle dospívající sameček se mu líbil. Asi i zde působilo Derickovo fluidum.

Z příjemného polospánku ho vytrhnul známý hlas: "Je čas." Jimmy vylezl z vody, uchopil velkou osušku a počkal, až také Nick opustí lázeň. Pak ho jemně, ale důkladně osušil a poté i sebe. Navlékl na sebe svou bederní roušku a čekal na Derickův pokyn. Ten se také dostavil: "Odveď našeho hosta do sálu a připrav ho na obřad!"

Nick jako ve snách minul Dericka a nahý kráčel chodbou za svým průvodcem. Vešli do velké místnosti. Na stěnách byly nepostradatelné pochodně a na stropě opět symbol Es-Takovy sekty. Změnou byla velká socha vepředu, vedle které hořely dva ohně v ozdobných nádobách. Uprostřed Nick uviděl stejný znak jako všude kolem, jen mnohonásobně větší. Vnější čáry byly naznačeny v podlaze, zatímco vnitřní kruh se reprezentoval ve formě hladce opracované dřevěné desky vyzdvižené zhruba do výše pasu.

Ucítil dotek na své paži. Jimmy ho dovedl až k desce. Teprve nyní pochopil, že se jedná o oltář. Srdce se mu rozbušilo. To už mu Jimmy naznačoval, aby si lehnul. "Co naplat, co sis nadrobil, to si sněz," pomyslel si Nick. Ulehl a ihned ucítil chladný kov na svých nohách. Jimmy zaklapl okovy, kterých si předtím nevšiml. Bez odporu se nechal připoutat i za ruce, takže nyní byl k oltáři přikován v pozici písmene X.

"To, na čem právě ležíš," ozval se odkudsi Derickův hlas, "je oltář našeho boha. Je věrným spodobněním symbolu Es-Taky. Když si jej pozorně prohlédneš, zjistíš, že se jedná o podobu lidské postavy." Pak se jeho obličej objevil nad Nickovým obličejem. "Já budu stát přímo za tvou hlavou a budu řídit obřad. Ostatní budou stát v cípech hvězdy."

"Ostatní" se právě dostavili. Všichni tři na sobě měli pouze bederní zástěrku podobnou té, kterou nosil Jimmy. Na nahé hrudi jim visel stříbrný přívěšek s (jak jinak) Es-Takovým symbolem. Když Nick pootočil hlavu, uviděl Dericka, jak se baví se svými přáteli. I on byl oblečen velmi úsporně, ale jeho funkci zvýrazňovala zlatá čelenka na jeho hlavě.

"Drazí přátelé," zahájil seanci Derick. "Konečně zde opět máme mladého muže, jehož můžeme obětovat našemu pánovi..." "Cože?!" vykřikl zděšeně Nick a snažil se uvolnit ze svých pout. "To je jen obrazná oběť, nechceme tě podřezat, neboj se," uklidnil ho Derick a pokračoval: "...a který potěší jak našeho boha, tak i nás svou krásou. Jsme však pouze čtyři a pro obřad je zapotřebí pěti lidí. Pojď ke mně, Jimmy."

Jimmy přistoupil k oltáři. Vypadal velice nervózně. "Tímto tě přijímám do řad našeho bratrstva," připnul Derick Jimmymu stříbrný přívěšek. "Od dnešního obřadu budeš naším právoplatným členem." Jimmy poklekl a políbil Derickovi ruku: "Děkuji, Ctihodný, velice si toho vážím."

"Nyní zaujměte svá místa," vyzval přítomné Derick. Každý z knězů se postavil do jednoho rohu oltáře, Derick si stoupnul za Nicka. Položil ruce na jeho spánky a začal tiše vyslovovat podivná slova. Ostatní se přidali a své ruce položili na Nickovy údy. Jejich hlasy nabývaly na intenzitě a Nick cítil, že do jeho těla proudí energie, která hřála a elektrizovala každou buňku jeho těla. Proti své vůli zavřel oči a vnímal blahodárné teplo.

V tomto stavu ani nezaregistroval, že jeho penis ožil a vztyčil se před zraky přítomných. Rytmus modlitby se stále zrychloval a poslední verše již přítomní křičeli v extázi. Nickovo tělo bylo v jednom ohni - spalovala ho obrovská sexuální touha. Pot v bohatých krůpějích pokryl jeho trup a jedna kapka touhy za druhou stékaly po jeho žerdi a koulích na dřevěnou desku.

Najednou nastalo ticho. Derick dal pokyn a všichni muži se sklonili nad Nickem. Jazykem z něj pomalu a s patrnou slastí slízávali pot. Každý měl na starosti jednu končetinu, tělo dostal na starost Derick. Když se dostal až ke krku, otevřel Nick oči a jeho pohled se střetnul s Derickovým. Derick se pak přesunul k jeho tváři a desítkami polibků ji osušil. Nakonec si neodpustil jeden polibek na rty. Nick chtěl jazykem vniknout do jeho úst, ale Derick rychle uhnul.

Pak obešel všechny přítomné kněze a jednomu po druhém sundal jejich zástěrky. Všichni měli erekci a i oni byli zpoceni na celém těle. Nakonec si stoupnul nad Nicka a počkal, až z něj nejmladší člen (tedy Jimmy) stáhne i jeho hadřík. Nahý si sednul na Nickovo břicho, políbil jeho bradavky a začal je rukama masírovat. Ostatní usilovně hnětli jim příslušné končetiny.

Po asi pěti minutách Derick přestal a pozadu se přesunul k Nickově rozkroku. Zde vzal do úst jeho varlata a jemně je začal olizovat. Ostatní čtyři se přesunuli k jeho hrudníku a před jeho zraky si začali velice rychle honit své ocasy. Jejich hektické úsilí bylo asi po dvou minutách završeno orgasmem. Sperma bohatě pokropilo Nickovu hruď.

Dva vystříkaní mládenci se postavili k jeho nohám, které odpoutali a zvedli do výše. Podle toho, jak silně je drželi, bylo zřejmé, že někteří muži v roli oběti nepříliš spolupracovali při obřadu. Jeho prdel tak byla vystrčená pěkně do prostoru. Třetí zaujal Derickovo místo a nadzdvihnul Nickovu hlavu, aby dobře viděl, co se bude dít. Jimmy jediný zůstal u jeho hrudi a chladnoucí sperma mísil přímo na jeho těle.

Hustý chuchvalec pak vzal a čekajícímu Derickovi bohatě pomazal úd. Nickův penis trošku povadnul, ale když Nick uviděl, že ho jeho spolužák bude šoustat, opět zcela ztopořil. Derick pomalu vniknul do Nickovy dosud panenské prdelky a bez problémů zajel až po kulky dovnitř.

Jimmy si stoupnul vedle svého kolegy za Nicka a oba přidržovali jeho hlavu v tom správném úhlu. Pohled na Dericka zaměstnaného vrážením svého údu do jeho zadku a v extázi vykřikujícího dávná slova byl velmi příjemný, leč neméně příjemné bylo vidět dva mladé ocasy visící vedle jeho tváří.

Neodolal tedy a zlehka se jazykem dotkl Jimmyho penisu. Chlapec sebou lehce trhnul, ale zůstal stát na místě, takže Nick mohl bez problémů olizovat jeho mladý ocas. Jimmy byl ve chvilce opět vzrušený a totéž se týkalo jeho přítele, který vše sledoval z druhé strany.

Bez skrupulí otočil Nickovu hlavu k sobě a vrazil mu svůj úd do pusy. Nick začal poslušně kouřit, ale za pár minut byl opět vyrušen, tentokrát Jimmym, který si chtěl taky užít, proto si ho k sobě otočil a laskavé péči jeho úst svěřil svou nadrženou osobu.

Nick poctivě kouřil oba mládence na střídačku, ale nezapomínal ani sledovat Derricka, který byl tak zabrán do obhospodařování Nickova zadku, že nevnímal nic kolem sebe. Jeho svalnatá postava byla zborcená potem stejně jako byl zpocený před časem Nick. Zbylí dva muži držící Nickovy nohy je už dávno drželi jen jednou rukou, zatímco druhou si honili své ptáky.

Úsilí souložících bylo po dlouhých minutách korunováno postupnými výstřiky všech zúčastněných. Jimmy a druhý muž držící Nickovu hlavu stáli u sebe a líbali se, zatímco Nick ve svých ústech zpracovával oba jejich ocasy najednou. První vystříkl Jimmy, následován o pár sekund později svým druhem. Nick polykal jako zběsilý.

Pak na Nickovo bříško začali ejakulovat oba honiči a k jejich extázi se přidal Derrick, jehož teplé sperma začalo proudit do Nickovy prdelky. Zcela vyčerpaní mládenci se sesunuli na zem a s unavenými úsměvy odpočívali.

Ne však dlouho, protože Derrick zavelel: "A teď dokončíme obřad." Zvedli se a ze všech stran obklopili Nickův rozkrok. Jeho nadržený penis čekal celý večer na uspokojení a nyní se dočkal.

Stačilo jen pár doteků růžových jazýčků, aby bouřící se semeno opustilo varlata a vyletělo ven rozstřikujíce se po tvářích okolostojících mužů. Během Nickova stříkání se chrám začal otřásat a venku propukla bouře. Silný vítr zhasl všechna světla a nastalo ticho...

Z teplé tmy se po delší době ozvalo: "Thiak!" Byl to Derrick, na jehož povel se pochodně opět zapálily. Odstranil Nickova pouta a poprvé ho políbil. Nick se nebránil a znovu se pokusil vniknout do jeho úst. Teprve teď se mu to povedlo.

Šestice mladíků si pak lehla na vyhřátou podlahu a tiše si vyprávěla zážitky. Byl to opět Derrick, kdo vydal příkaz, aby se všichni postavili. Když tak učinili, pohlédl postupně do všech tváří a začal mluvit.

"Drazí přátelé, dnes jsme opět uctili našeho boha. Věřím, že byl spokojen stejně jako my. Mám pro vás ale smutnou zprávu. Peter," řekl a ukázal na mládence, kterého Nick před nedávnem kouřil, "se rozhodl odejít z našeho chrámu." Ve skupině to zašumělo a všichni pohlédli na Petera.

"Není to však žádná tragédie," pokračoval Derrick, "protože Peter chce zřídit nový chrám Es-Taky v jiném státě. Věřím, že mluvím za všechny, když mu přeji hodně štěstí." Přistoupil k Peterovi, políbil ho a potřásl mu rukou. Po něm k němu šli ostatní a víceméně stejně to zopakovali.

"Naštěstí mám i dobrou zprávu," usmál se Derrick, když se všichni rozloučili s Peterem, "opět si myslím, že mluvím za všechny, když mezi námi jako nového kněze vítám svého přítele Nicka." Na ta slova všichni propukli v jásot a běželi se s Nickem obejmout. Ten, zrudlý z rozpaků, ostýchavě přijímal gratulace.

Derrick odněkud přinesl stříbrný přívěšek, stejný jako měl Jimmy a ostatní. Dal ho Nickovi na krk a políbil ho. "Vítám tě mezi námi," pošeptal mu do ucha, "já osobně tě budu učit, jak co nejlépe sloužit našemu pánovi." Nick se zašklebil a šeptem odpověděl: "Už se moc těším. Doufám, že začneme ještě dnes na koleji."

Nakonec si všichni sebrali své svršky a odebrali se do lázně. Navzájem se umyli, osušili a převlékli do "civilních" věcí. Ještě než se venku naposledy rozloučili s Peterem, předal mu Derrick dřevěnou krabičku. Když ji Peter otevřel, uviděli všichni zlatou čelenku, kterou nosil představený chrámu...

Nick a Derrick šli ruku v ruce domů. "Tak co, jaké to bylo?" zeptal se po dlouhé době mlčení Derrick. Z jeho hlasu zaznívala skrytá obava, zda přeci jen Nickovi neublížil. Odpověď jeho přítele však jeho obavy rozptýlila. "Bylo to nádherné," řekl nadšeně Nick, "kdy bude další obřad?" vyzvídal netrpělivě. "Co bys všechno nechtěl," smál se Derrick, "nejprve musíme najít náhradu za Jimmyho, potom ještě nějakou vhodnou oběť."

"Kdes vlastně Jimmyho vzal?" zeptal se Nick. "Našel jsem ho na ulici. Respektive on mě. Chtěl mi ukrást peněženku. Tak jsem ho dovedl do chrámu a udělal z něho našeho sluhu. Tam musíme hledat nového otroka, na ulici," odpověděl Derrick. "Vlastně jsi mu pomohl," zamyšleně uvažoval Nick, "a co oběť?"

"No, vybereme si někoho tady z kampusu," usmál se Derrick. "Blázníš?" vyděsil se Nick, "vždyť nás udá." "Ale kdepak, víš, kolik už jsme jich přefikli?" rozesmál se Derrick. "Ale vždy po obřadu jim vymažu paměť. Když se vzbudí, nic si nepamatují. Některé z těch kluků znáš," a vyjmenoval několik spolužáků. Nick musel uznat, že se k Derrickovi vždy chovali normálně a nikdy neprojevili nějakou snahu se mu pomstít.

A tak šli a povídali si, až dorazili do svého pokoje. Hned za dveřmi se svlékli a začali znovu objevovat svá těla a vychutnávat blízkost toho druhého. Následující den ráno vyrazili na lov a vytipovali si pár studentů, kteří by stáli za hřích. Odpoledne pak na ulici uviděli vyhublého špinavého kluka, který právě utíkal před policií. Derrick vyvolal mlhu, takže bezradní policisté museli odjet na stanici s prázdnou. Chlapec se ze záchrany dlouho neradoval, Derrick ho totiž uspal podobně jako tehdy Nicka a s Nickovou pomocí ho dopravil do chrámu.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Taťka

Ve vaně

Doktor